IMP.ALIM. PHBG 19 AS HONDA DIO G-X8R 50

140,57 €
Art. Nr.: 1610990
IMP.ALIM. PHBG 19 AS HONDA DIO G-X8R 50
 Tagasi: SHADOW 50 2T
BSV

* DIO 50 GP

HONDA

* DIO 50 2t G
* SHADOW 50 2t
* X8R 50 2t X-S
IMP.ALIM. PHBG 19 AS HONDA DIO G-X8R 50

CARB.KIT PHBG 19 AS HONDA DIO G-X8R 50 / KIT CARB.PHBG 19 AS HONDA DIO G-X8R 50 / SIST.ALIM. PHBG 19 AS HONDA DIO G-X8R 50